Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký (Không thuế suất) Phí duy trì/năm (Không thuế suất) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu(Chưa bao gồm 10 % VAT) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo(Chưa bao gồm 10 % VAT) Tổng tiền năm đầu(đã bao gồm 10% VAT) Tổng tiền năm tiếp theo(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
         
Giá Tên Miền Quốc Tế Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm
.com Miễn phí đ 239.000 đ 299.000 đ
.net Miễn phí đ 269.000 đ 299.000 đ
.org Miễn phí đ 299.000 đ 320.000 đ
.info Miễn phí đ 370.000 đ 370.000 đ
.biz Miễn phí đ 305.000 đ 305.000 đ